Colored Glasses - Gymnázium Hejčín

Colored Glasses - Gymnázium Hejčín

Colored glasses je soubor workshopů a seminářů, díky kterým si jeho účastníci projdou mezikulturní zkušeností a na vlastní kůži zažijí pocity člověka přicházejícího do neznámého prostředí. Workshop Colored Glasses nabízíme českým školám a jejich studentům ve věku 15-17 let.

Datum: 22. listopadu 2016
Místo: Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
Organizátor: YFU CZ

Kdo: Studenti středních škol, zahraničnmí studenti

Popis

Colored glasses je soubor účinných a nápaditých metod jak lidem různých cílových skupin zprostředkovat mezikulturní zážitek. Na základě vlastního zážitku můžou účastníci reflektovat své pocity a dotknout se přitom témat, která hýbou současným navzájem propojeným světem.

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

Bořivojova 17
13000 Praha 3

Podstatou činnosti je napomáhat pozitivní globální změně.

Veřejné mínění se mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.