Colored Glasses - 1st International School of Ostrava

Colored Glasses - 1st International School of Ostrava

Colored glasses je soubor workshopů a seminářů, díky kterým si jeho účastníci projdou mezikulturní zkušeností a na vlastní kůži zažijí pocity člověka přicházejícího do neznámého prostředí. Workshop Colored Glasses nabízíme českým školám a jejich studentům.

Datum: 21. ledna 2019
Místo: 1st International School of Ostrava
Organizátor: YFU CZ

Tyto workshopy vycházejí z iniciativy bývalých výměnných studentů. Na základě vlastních zkušeností ze zahraničí vytvořili soubor worshopů, které vyzývají účastníky, aby se aktivně zapojili do tématu tolerance.

Colored Glasses přispívají k rostoucímu počtu mladých lidí, kteří rozvíjejí své mezikulturní kompetence a zvýšují povědomí o souvisejících socialních problémech. Podporují nediskriminační postupy a mezikulturní dialog, jenž přispívá k pozitivní změně ve společnosti.

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

Martin Langpaul

Bořivojova 17
13000 Praha 3

Podstatou činnosti je napomáhat pozitivní globální změně.

Veřejné mínění se mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.