Workshopy na školách

20161012_084209Aby byli studenti v dnešní globální éře schopni vynikat, potřebují vzdělání, které bude globálnost brát na vědomí. To zahrnuje nutnost získat globální kompetence; být si vědom, být zvědavý a mít zájem dozvědět se o světě a jak funguje. Porozumění světa a efektivní účast ve světě, ve kterém žijeme vyžaduje mnohé dovednosti jako jsou kreativita, zvídavost a inovativnost. Pro vůdčí osobnosti zítřka bude důležité potýkat se s globalizací, digitální revolucí a masovou migrací. Rozvíjení globálních kompetencí pomůže studentům v rozpoznávání více hledisek, efektivně sdělovat své názory a podniknout kroky nutné ke změně situace.

Workshopy obsahují

  • Zážitek z modelových situací - (simulace, hra, divadlo...)
  • Evaluace - vyhodnocení zážitku, uvedení příkladů z každodenního života
  • Teoretická část - teorie a možnosti dalšího vdělávání

Možnosti využití

  • atraktivní zpestření společenskovědních předmětů (ZSV, politologie, semináře apod.)
  • teambuildingové aktivity ve třídách
  • metody k integraci zahraničního studenta do třídního kolektivu
  • inkluzivní vzdělávání, inkluzívní škola

Výuka k mezikulturním kompetencím

Ať už skrz média nebo osobně, kontakt s osobami, jejichž identita, kultura, hodnoty, jazyk a životní styl jsou jiné, nás vždy donutí je k sobě přirovnávat. Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky a měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními, jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdíly jako hrozby, které vyžadují násilnou obranu. Je pravděpodobnější, že tato setkání budou vnímat jako možnost pro spolupráci a vzájemné obohacení.

Ovšem nejedná se o něco, co bude nutně využíváno jen v budoucnosti. Dnes probíhá migrace ve větším měřítku než kdy jindy, což vede ke změnám složení tříd a komunit. Mladí lidé potřebují být schopni adaptovat se a pochopit hlediska jiných, potřebují být připraveni na svět, ve kterém bude diverzita normální, ve kterém budou schopni zvládnout kulturní rozmanitost a být aktivními obyvateli světa, kteří rozumí různým oblastem účasti - na lokální úrovni, národní i světové. Aby byli připraveni na vzrůstající interakci kultur a rozdílnosti, studenti si potřebují uvědomovat svůj vlastní pohled na svět a kulturní zvyky, a dokázat poznat, jak ovlivňují jejich každodenní život.

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950
info@yfu.cz
http://www.yfu.cz

Podstatou činnosti YFU je napomáhat pozitivní globální změně. Organizace byla založena v roce 1951, aby nabídla světu nový začátek při nápravě devastace způsobené 2. světovou válkou. Postupně se stala sítí působící ve více než padesáti zemích, která spojuje celý svět prostřednictvím kulturní výměny. Studenti zažívají obrovský osobní růst a současně platí, že pozitivní dojem, který udělají na hostitelské rodiny, přátele, školy, učitele a sousedy, může ovlivnit celé komunity. Veřejné mínění se totiž mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.