ACLEV

“Active Citizens Living European Values” (ACLEV)

Erasmus+ Project, EEE-YFU

YFU-Italy-photo_received-in-JulyJedná se o vzdělávací workshopy organizace Youth For Understanding, která zprostředkovává výměnné pobyty. Tyto workshopy vycházejí z iniciativy bývalých výměnných studentů. Na základě vlastních zkušeností ze zahraničí
vytvořili soubor workshopů, které vyzývají účastníky, aby se aktivně
zapojili do tématu tolerance. ACLEV je nový projekt EU, který je
realizován v rámci vzdělávacího programu YFU Colored Glasses.

Cíle projektu ACLEV

Cílem našich workshopů je stimulovat kritické myšlení o cílech, akcích a hodnotách EU, přiblížit výhody členství, podněcovat k aktivnímu občanství a přispět tak ke kritické, ale proevropské myšlence. Společně chceme vytvořit vztahy a " sence of unity " mezi mladými lidmi v celé Evropě. Dalším cílem je inspirovat lidi, aby podnikli kroky jako zodpovědní a angažovaní evropští občané a vybudovali a posilovali nadnárodní sítě mezi organizacemi a pracovníky s mládeží pro vzájemné učení a rozvoj.

Projekt ku příležitosti evropských voleb 20192017_France_2016_Stud_Volunteer_GroupPortraitCircle

Vzhledem k evropským volbám, kde všichni máme příležitost ovlivňovat uspořádání Evropského parlamentu a tedy i budoucího směřování EU, by naše workshopy měly stimulovat kritické myšlení o cílech, akcích a hodnotách EU, prokázat výhody a povzbudit aktivní občanství. Dále by se
měl odrážet smysl pro komunitu v EU - podle hesla "Jednota v rozmanitosti".

*Tento projekt je financován z Erasmus+, proto jsou tyto workshopy zdarma.

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

Bořivojova 17
13000 Praha 3

Podstatou činnosti je napomáhat pozitivní globální změně.

Veřejné mínění se mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.