Colored glasses

1601_Spain_2016_Volunteer_EmbraceWalkTogether

Co jsou Colored glasses?

Jedná se o vzdělávací workshopy organizace Youth For Understanding, která zprostředkovává výměnné pobyty. Tyto workshopy vycházejí z iniciativy bývalých výměnných studentů. Na základě vlastních zkušeností ze zahraničí vytvořili soubor worshopů, které vyzývají účastníky, aby se aktivně zapojili do tématu tolerance.

Colored Glasses přispívají k rostoucímu počtu mladých lidí, kteří rozvíjejí své mezikulturní kompetence a zvýšují povědomí o souvisejících socialních problémech. Podporují nediskriminační postupy a mezikulturní dialog, jenž přispívá k pozitivní změně ve společnosti.pic_article

Tématické okruhy jsou:

  • Kultura a identita
  • Mezikulturní komunikace
  • Stereotypy, předsudky, diskriminace, nerovnost
  • Lidská práva
  • Hodnoty EU
  • Občané jednoho světa

Cílem workshopů je zprostředkovat účastníkům zkušenost s jedním z udevených temátu a následně si spojit logické prezentování teorie s vlastní zkušeností.

Po zážitku následuje moderovaná diskuze

Colored Glasses workshopy podporují účastníky v objevování a prozkoumávání cizích kultur a zvyšuje zájem o jiné způsoby života. Zvědavost o světě zvyšuje kulturní povědomí a přijetí jiných způsobů života, což vede k širší perspektivě a lepšímu porozumění.
Prostřednictvím workshopů a diskuzí jsou účastníci uchváceni kulturními rozdíly, zároveň jsou ale ujišťováni, kolik toho mají lidé z jiných kultur ve skutečnosti společného. To pomáhá při napravování dojmů způsobených stereotypy, které se až příliš snadno vytváří spoléháním na média a sociální sítě. Paradoxně,  čím více nás sociální sítě spojují, tím snazší je vytvořit stereotypy a chybně si myslet, že daná země odpovídá tomu, jak ji vidíme ve zprávách či na internetu.

Prostřednictvím různých zkušeností s mezikulturním vzděláváním, lidé obohacují své globální chápání prohlubováním jejich schopnosti ocenit cizí kultury a zvyky, což zase zvyšuje toleranci, snižuje násilí a pomáhá eliminovat stereotypy. To posiluje naši společnou lidskost a podtrhuje to, že lidé na celém světě sdílí stejné emoce, radosti a výzvy.1595_Spain_2016_Volunteer_Staff_Circle

Inovace a technologie zmenšili svět a slovo globální je hlavní přídavné jméno 21. století. Jsme na sobě více závislí a jsme si vědomi, že všechna lidská činnost je propojená. Také jsme si uvědomili, že problémy, kterým čelíme jsou větší, než aby je dokázala každá země vyřešit za sebe. I přes to, že máme každý jen jednu domovskou zemi, stále více si uvědomujeme, že jsme občané jednoho světa… a ten svět se mění.

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

Bořivojova 17
13000 Praha 3

Podstatou činnosti je napomáhat pozitivní globální změně.

Veřejné mínění se mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.