Colored glasses

1601_Spain_2016_Volunteer_EmbraceWalkTogether

Co jsou Colored glasses?

Jedná se o vzdělávací workshopy organizace Youth For Understanding, která zprostředkovává výměnné pobyty. Tyto workshopy vycházejí z iniciativy bývalých výměnných studentů. Na základě vlastních zkušeností ze zahraničí vytvořili soubor worshopů, které vyzývají účastníky, aby se aktivně zapojili do tématu tolerance.

Colored Glasses přispívají k rostoucímu počtu mladých lidí, kteří rozvíjejí své mezikulturní kompetence a zvýšují povědomí o souvisejících socialních problémech. Podporují nediskriminační postupy a mezikulturní dialog, jenž přispívá k pozitivní změně ve společnosti.pic_article

Tématické okruhy jsou:

  • Kultura a identita
  • Mezikulturní komunikace
  • Stereotypy, předsudky, diskriminace, nerovnost
  • Lidská práva
  • Hodnoty EU
  • Občané jednoho světa

Cílem workshopů je zprostředkovat účastníkům zkušenost s jedním z udevených temátu a následně si spojit logické prezentování teorie s vlastní zkušeností.

Po zážitku následuje moderovaná diskuze

Colored Glasses workshopy podporují účastníky v objevování a prozkoumávání cizích kultur a zvyšuje zájem o jiné způsoby života. Zvědavost o světě zvyšuje kulturní povědomí a přijetí jiných způsobů života, což vede k širší perspektivě a lepšímu porozumění.
Prostřednictvím workshopů a diskuzí jsou účastníci uchváceni kulturními rozdíly, zároveň jsou ale ujišťováni, kolik toho mají lidé z jiných kultur ve skutečnosti společného. To pomáhá při napravování dojmů způsobených stereotypy, které se až příliš snadno vytváří spoléháním na média a sociální sítě. Paradoxně,  čím více nás sociální sítě spojují, tím snazší je vytvořit stereotypy a chybně si myslet, že daná země odpovídá tomu, jak ji vidíme ve zprávách či na internetu.

Prostřednictvím různých zkušeností s mezikulturním vzděláváním, lidé obohacují své globální chápání prohlubováním jejich schopnosti ocenit cizí kultury a zvyky, což zase zvyšuje toleranci, snižuje násilí a pomáhá eliminovat stereotypy. To posiluje naši společnou lidskost a podtrhuje to, že lidé na celém světě sdílí stejné emoce, radosti a výzvy.1595_Spain_2016_Volunteer_Staff_Circle

Inovace a technologie zmenšili svět a slovo globální je hlavní přídavné jméno 21. století. Jsme na sobě více závislí a jsme si vědomi, že všechna lidská činnost je propojená. Také jsme si uvědomili, že problémy, kterým čelíme jsou větší, než aby je dokázala každá země vyřešit za sebe. I přes to, že máme každý jen jednu domovskou zemi, stále více si uvědomujeme, že jsme občané jednoho světa… a ten svět se mění.

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950
info@yfu.cz
http://www.yfu.cz

Podstatou činnosti YFU je napomáhat pozitivní globální změně. Organizace byla založena v roce 1951, aby nabídla světu nový začátek při nápravě devastace způsobené 2. světovou válkou. Postupně se stala sítí působící ve více než padesáti zemích, která spojuje celý svět prostřednictvím kulturní výměny. Studenti zažívají obrovský osobní růst a současně platí, že pozitivní dojem, který udělají na hostitelské rodiny, přátele, školy, učitele a sousedy, může ovlivnit celé komunity. Veřejné mínění se totiž mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.