Začíná projekt ACLEV - workshopy a semináře na podporu evropských hodnot a aktivního občanství

Začíná projekt ACLEV - workshopy a semináře na podporu evropských hodnot a aktivního občanství

Dobrovolníci z 8 evropských zemí a 1 africké se uplynulý víkend sešli v Praze na prvním školení v novém projektu organizace YFU. Dozvěděli se jak provádět workshopy Colored glasses, aby jejich prostřednictvím zvyšovali povědomí o evropských hodnotách a aby byl u mladých lidí podporován zájem o aktivní občanství.

Datum zveřejnění: 3. prosince 2018

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

Martin Langpaul

Bořivojova 17
13000 Praha 3

Podstatou činnosti je napomáhat pozitivní globální změně.

Veřejné mínění se mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.