Válka na Ukrajině: Výzva Youth for Understanding

Válka na Ukrajině: Výzva Youth for Understanding

Organizace YFU vznikla před více než sedmdesáti lety jako reakce na zkázu a tragédie druhé světové války. Jako mírový projekt se snažila prostřednictvím ročních pobytů pro mládež vytvořit porozumění mezi zeměmi, aby se již nikdy neopakovalo neštěstí takových rozměrů. Aktuální geopolitická situace - bezprecedentní válečná agrese putinovského Ruska vůči Ukrajině - nám bohužel připomíná, že usilování o mír a porozumění je nikdy nekončící poslání...

Datum zveřejnění: 21. března 2022

Mezikulturní výměna je důležitější než kdy předtím

Dvacátá léta jednadvacátého století přinesla neočekávané a hrozivé výzvy. Propojenost přírody a člověka se připomněla nevídadnou silou: Globální pandemie koronaviru zastavila život, jak jsme ho znali. Zastavila, nebo při nejmenším oslabila naši mobilitu, kterou jsme začli považovat téměř za samozřejmou. Ani toto dočasné snížení mobility nezpomalilo - natož aby ji zvrátilo - probíhající klimatickou krizi. Této výzvě se lidstvo snaží čelit jen zatím slabými kroky...

Na sotva oslabující koronavirovou pandemii bohužel v únoru 2022 navázala událost, o které jsme již nesnili, že by mohla nastat. Otevřený válečný konflikt v Evropě544_USA_Stud_HistoryYFULuggage: Jedna země vojensky napadla druhou. Již tak smutnou zprávu komplikuje fakt, že jedna ze zemí je jedernou velmocí. 

Vyzýváme k solidaritě a k porozumění

Ve YFU pevně věříme v lidské dobro, v otevřenost a v přátelství. Na základě našeho hlubokého přesvědčení a na základě zkušeností více než třista tisích našich absolventů ze všech kontinentů světa víme, že všichni lidé - nehledě na zemi původu, náboženské vyznání, barvu pleti - nechtějí válku. Víme, že lidé chtějí žít v bezpečí, přátelství a v míru. Víme, že nikdo ve své přirozenosti necítí nenávist vůči jiné kultuře či jiným odlišnostem. Jsme přesvědčeni, že i dnešní strašný konflikt na Ukrajině, je výsledkem umělého vytvoření strachu a pocitu ohrožení. Je výsledkem dlouhotrvajících manipulací, odvratu od pravdy a skutečnosti, ztráty kritického myšlení u nejvyššího vedení Ruské Federace.

Youth for Understanding reaguje

Jako Youth for Understanding se zavazujeme, že budeme dál pokračovat v organizování výměnných pobytů. Probíhající konflikt nebude mít vliv na připravované pobyty v zahraničí ani na hostitelský program. Ba naopak - své aktivity budeme nadále rozšiřovat:

  • Budeme realizovat pobyty v zemích, které zatím nejsou v naší nabídce, a budeme hledat způsoby jak navázat spolupráci s novými partnerskými oragnizacemi - zejména v Ukrajině a Ruské Federaci.
  • Zesílíme naše zaměření na vzdělávací programy (nejen) pro středoškoláky - jako jsou například naše workshopy Colored glasses, které rozšiřují možnosti mezikulturního vzdělávání na školách.
  • Budeme pracovat na budování našeho stipendijního fondu, aby se zahraničních pobytů mohli účastnit studenti se slabším finančním zázemím.

Výzva dobrovolníkům a přátelům YFU

V současné probíhající humanitární krizi prosíme všechny, aby podpořili sbírky a výzvy u známých humanitárních organizací. Jak můžete pomoc se dozvíte na těchto dvou webech:

1) Pomáhej Ukrajině

2) Naši Ukrajinci

YFU se k této pomoci prostřednictvím humanitárních organizací rovněž hlásí. Na dobrovolnickém semináři se bude YFU zabývat dalšími efektivními způsoby, jak může pomoci.

Další odkazy

Dobrovolnictví YFU

Hodnoty YFU

Studium v zahraničí

Hostitelský program

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

Martin Langpaul

Bořivojova 17
13000 Praha 3

Podstatou činnosti je napomáhat pozitivní globální změně.

Veřejné mínění se mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.