Válka na Ukrajině: Výzva Youth for Understanding

Válka na Ukrajině: Výzva Youth for Understanding

Organizace YFU vznikla před více než sedmdesáti lety jako reakce na zkázu a tragédie druhé světové války. Jako mírový projekt se snažila prostřednictvím ročních pobytů pro mládež vytvořit porozumění mezi zeměmi, aby se již nikdy neopakovalo neštěstí takových rozměrů. Aktuální geopolitická situace - bezprecedentní válečná agrese putinovského Ruska vůči Ukrajině - nám bohužel připomíná, že usilování o mír a porozumění je nikdy nekončící poslání...

Datum zveřejnění: 21. března 2022

Mezikulturní výměna je důležitější než kdy předtím

Dvacátá léta jednadvacátého století přinesla neočekávané a hrozivé výzvy. Propojenost přírody a člověka se připomněla nevídadnou silou: Globální pandemie koronaviru zastavila život, jak jsme ho znali. Zastavila, nebo při nejmenším oslabila naši mobilitu, kterou jsme začli považovat téměř za samozřejmou. Ani toto dočasné snížení mobility nezpomalilo - natož aby ji zvrátilo - probíhající klimatickou krizi. Této výzvě se lidstvo snaží čelit jen zatím slabými kroky...

Na sotva oslabující koronavirovou pandemii bohužel v únoru 2022 navázala událost, o které jsme již nesnili, že by mohla nastat. Otevřený válečný konflikt v Evropě544_USA_Stud_HistoryYFULuggage: Jedna země vojensky napadla druhou. Již tak smutnou zprávu komplikuje fakt, že jedna ze zemí je jedernou velmocí. 

Vyzýváme k solidaritě a k porozumění

Ve YFU pevně věříme v lidské dobro, v otevřenost a v přátelství. Na základě našeho hlubokého přesvědčení a na základě zkušeností více než třista tisích našich absolventů ze všech kontinentů světa víme, že všichni lidé - nehledě na zemi původu, náboženské vyznání, barvu pleti - nechtějí válku. Víme, že lidé chtějí žít v bezpečí, přátelství a v míru. Víme, že nikdo ve své přirozenosti necítí nenávist vůči jiné kultuře či jiným odlišnostem. Jsme přesvědčeni, že i dnešní strašný konflikt na Ukrajině, je výsledkem umělého vytvoření strachu a pocitu ohrožení. Je výsledkem dlouhotrvajících manipulací, odvratu od pravdy a skutečnosti, ztráty kritického myšlení u nejvyššího vedení Ruské Federace.

Youth for Understanding reaguje

Jako Youth for Understanding se zavazujeme, že budeme dál pokračovat v organizování výměnných pobytů. Probíhající konflikt nebude mít vliv na připravované pobyty v zahraničí ani na hostitelský program. Ba naopak - své aktivity budeme nadále rozšiřovat:

  • Budeme realizovat pobyty v zemích, které zatím nejsou v naší nabídce, a budeme hledat způsoby jak navázat spolupráci s novými partnerskými oragnizacemi - zejména v Ukrajině a Ruské Federaci.
  • Zesílíme naše zaměření na vzdělávací programy (nejen) pro středoškoláky - jako jsou například naše workshopy Colored glasses, které rozšiřují možnosti mezikulturního vzdělávání na školách.
  • Budeme pracovat na budování našeho stipendijního fondu, aby se zahraničních pobytů mohli účastnit studenti se slabším finančním zázemím.

Výzva dobrovolníkům a přátelům YFU

V současné probíhající humanitární krizi prosíme všechny, aby podpořili sbírky a výzvy u známých humanitárních organizací. Jak můžete pomoc se dozvíte na těchto dvou webech:

1) Pomáhej Ukrajině

2) Naši Ukrajinci

YFU se k této pomoci prostřednictvím humanitárních organizací rovněž hlásí. Na dobrovolnickém semináři se bude YFU zabývat dalšími efektivními způsoby, jak může pomoci.

Další odkazy

Dobrovolnictví YFU

Hodnoty YFU

Studium v zahraničí

Hostitelský program

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950
info@yfu.cz
http://www.yfu.cz

Podstatou činnosti YFU je napomáhat pozitivní globální změně. Organizace byla založena v roce 1951, aby nabídla světu nový začátek při nápravě devastace způsobené 2. světovou válkou. Postupně se stala sítí působící ve více než padesáti zemích, která spojuje celý svět prostřednictvím kulturní výměny. Studenti zažívají obrovský osobní růst a současně platí, že pozitivní dojem, který udělají na hostitelské rodiny, přátele, školy, učitele a sousedy, může ovlivnit celé komunity. Veřejné mínění se totiž mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.