Svět barevných brýlí

Svět barevných brýlí

Víc než kdy jindy je důležité, aby se kultury potkávaly. Youth for Understanding je nezisková organizace, která se od komerčních programů liší tím, že své poslání zaměřuje na hlubší porozumění mezi kulturami a lidmi - a to vše zakládá na osobních zkušenostech mladých lidí- studentů, hostitelských rodin a škol.

Datum zveřejnění: 10. listopadu 2016

Vycestovat na rok do zahraničí? A kam?

Řada lidí se na YFU obrací se zájmem o zahraniční pobyt v anglicky mluvící zemi. Je nezpochybnitelný fakt, že angličtina je světový jazyk č.1. Stejně tak je samozřejmé, že ovládnutí jazyka je důležitou součástí a výstupem, které může student od výměnného pobytu očekávat. Výměnným pobytem ale studenti získávají řadu dalších kompetencí, které jim umožní náskok před ostatními, i kdyby všichni mluvili skvěle anglicky.

dsc_2047Důležitou schopností, kterou studenti na výměnném pobytu získají, je porozumění, že i na každodenní životní/školní/pracovní situaci je možné nahlížet odlišným způsobem. Tyto schopnosti jsou v současné společnosti velice důležité - v našem světě se již neobejdeme nejen bez cizích jazyků, ale zejména také bez schopností chápat a dívat se na situace odlišnými pohledy. Může to být stolování, řešení pracovních povinností, způsob slavení nebo jen obyčejný pozdrav.

Každý se díváme na svět svými barevnými brýlemi...

Podložený světonázor

Ve svobodném a demokratickém světě není možné někomu vštěpovat názor "takhle to dělej", "takhle to je". Každý má právo na svůj názor, avšak každý by měl tento názor utvářet na podložených informacích a vlastních zkušenostech. Z médií je snadné utvářet si názor na odlišné kultury nebo (například) na náboženství. Při téměř neomezené dostupnosti informací je možné jako mozaiku sestavit zdánlivě podložený obraz jakékoli společnosti a kultury, zdánlivě je možné opírat se o nově sestavená "skutečná" fakta. Při neomezenosti přísunu informací je ale o to víc kladen důraz na základní otázku - sestavuji onu mozaiku s tím, že danou kulturu pozoruji z okna hotelu, přes internet, nebo ji poznávám s někým, kdo mě na delší dobu nezištně pozval k sobě domů?YFU PDO 2016 293

(Mezi)kulturní výměna

Programy YFU jsou zaměřené na mezikulturní výměnu. To, že jsme každý nositelem své vlastní kultury, nemůžeme nikterak odepřít. Není to vrozené, ale je to utvářené nejprve rodinou, později širším a širším společenstvím lidí, ve kterém žijeme. Všichni tito lidé formovali a formují to, co jsme. Výměnný program YFU už 65 let umožňuje mladým lidem, aby poznali, že některé názory mohou být na celém světě podobné (láska k bližním apod.), některé naopak mohou podléhat regionálním nebo společenským odlišnostem (např. jaké stereotypy si kdo spojuje s Němci, Bolívijci, Novozélanďany, Pražáky...). DSC_0002

I mladý středoškolák je velvyslancem - ambasadorem (tento pojem používala zakladatelka YFU Rachel Andresen) své vlastní kultury. Tím, že tento středoškolák tráví čas s hostitelskou rodinou, předává svoje návyky a názory a zároveň získává ty od své hostitelské rodiny. Hostitelská rodina životem s výměnným studentem zas poznává, jak jedinečný a neobvyklý může jejich život být.

Je důležité, abychom (se) poznávali...

YFU vzniklo z přesvědčení, že mezikulturní výměna mládeže může přinést porozumění mezi národy. Když americké hostitelské rodiny krátce po válce přijímaly výměnné studenty z Německa - nebylo jejich očekáváním učit se německy. Očekávání studentů také nebylo v první řadě ovládnout jazyk země, která ještě několik let předtím bombardovala jejich města. Cílem bylo přinést porozumění - ukázat lidem, že když se osobně poznají a budou poznávat mezi sebou, když spolu mluví, tak bude přirozené, téměř až logické, že si lidé mezi sebou vybudují přátelství a mír. Vždyť naproti tomu snad každá válka začíná tím, že svého protivníka "odlidští"...

28590704402_dbdd88cbc0_oPoznejte odlišnou kulturu

  • Staňte se hostitelskou rodinou, staňte se výměnným studentem.

Výměnný pobyt je zkušenost na celý život - a zároveň je také jednou za život. Vybrat cílovou zemi je možná  těžké, ale je dobré vědět, že v jakémkoli odlišném prostřední člověk prožije smysluplný, obzory nesmírně rozšiřující, obohacující čas.

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

Bořivojova 17
13000 Praha 3

Podstatou činnosti je napomáhat pozitivní globální změně.

Veřejné mínění se mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.