Lidský pohled na mezinárodní vztahy

Lidský pohled na mezinárodní vztahy

YFU už přes 60 let nabízí takové programy, které se zaměřují na tzv. mezikulturní výměnu. Znamená to, že cílem pobytu v zahraničí je nejen ovládnutí cizího jazyka, ale také rozvinutí řady osobnostních rysů jako je sebevědomí, otevřenost a pozitivní přístup.

Datum zveřejnění: 1. října 2016

Studium na střední škole? Raději až na vysoké...Historie YFU

Častým argumentem, proč se studenti nechtějí vydat na pobyt ještě na střední škole, je že jsou ještě moc mladí a že "mají času dost" na výšce. Samozřejmě, vysokoškolské programy mají spoustu pozitivních přínosů, ale přesto nemají na vývoj člověka takový dopad jako středoškolské programy.

Neodkládejte to na později

Studenti, kteří se účastní výměnného pobytu YFU, nejsou ještě dospělí, a tak jsou mnohem otevřenější vstřebávání nových pohledů na každodenní život. Protože si teprve formují své názory a hodnoty, má na ně odlišný pohled na svět mimořádně pozitivní vliv. Studenti středoškolských výměnných pobytů si uvědomí, jak podobné si mohou být některé názory a zas na druhou stranu, v čem všem se mohou lišit. To vše zažívají na každodenní bázi a v té nejryzejší a nezkreslené podobě - v životě s hostitelskou rodinou. Vycestovat na pobyt - to je určitě velký krok do neznáma. Kdo ale sebere odvahu a udělá krok ze své "zóny komfortu", bude překvapen jak dobře se bude cítit!

Hostitelská rodina je klíčem k porozumění kulturyHistorie YFU

Jádrem programu YFU je život s hostitelskou rodinou. Hostitelské rodiny otevírají svá srdce a domov bez jakékoliv finanční motivace. Jejich motivací je nabídnout studentovi svůj domov a seznámit ho tak se svým životem. Stejným způsobem jsou hostitelské rodiny zvědavé na názory a pohledy zahraničního studenta. Hostitelské rodiny se často ptají "jak to děláte doma", "co si myslíte o této situaci" atp.

Studenti, účastntíci programu YFU, mají mít motivaci zajímat se o život hostitelské rodiny - ať se může jednat o jeho sebemenší detaily: Jak se třídí odpad, jak se starat o domácího mazlíčka, proč nekupují tu či onu potravinu? Díky každodennímu životu s hostitelskou rodinou může student proniknout zcela přirozeným způsobem do mentality dané kultury. Ne, student nemusí vše akceptovat a přijmout za své. Důležité ale je, že získá schopnost porozumění a pochopí, že i na běžné situace mohou v našem světě být odlišné pohledy.

Když jsou cíle programu YFU naplněny, pomáhá nám všem i dnešní mládež pro lepší porozumění.

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950
info@yfu.cz
http://www.yfu.cz

Podstatou činnosti YFU je napomáhat pozitivní globální změně. Organizace byla založena v roce 1951, aby nabídla světu nový začátek při nápravě devastace způsobené 2. světovou válkou. Postupně se stala sítí působící ve více než padesáti zemích, která spojuje celý svět prostřednictvím kulturní výměny. Studenti zažívají obrovský osobní růst a současně platí, že pozitivní dojem, který udělají na hostitelské rodiny, přátele, školy, učitele a sousedy, může ovlivnit celé komunity. Veřejné mínění se totiž mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.