Colored Glasses trénink pro facilitatory

Máme nové Colored Glasses facilitátory

Víkend ve znamení Activ Citizen Living Europien Values.

 

Datum zveřejnění: 10. prosince 2018

IMG_7361První prosincový víkend proběhlo školení pro fasilitátory CG workshopů, jehož cílem byli připravit více lidí na vedení wokrshopů ve školách, firmách, dobrovlnický skupinách. Oproti minulým tréninků, se tento zaměřil více na téma aktivního občanství a hodnoty Evropské Unie.

 

IMG_7490Náš team je tedy plně připraven udělat workshop i pro Vás

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

Martin Langpaul

Bořivojova 17
13000 Praha 3

Podstatou činnosti je napomáhat pozitivní globální změně.

Veřejné mínění se mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.