Poslání a hodnoty

Poslání YFU

"Buď doma ve světě. Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity."

V originálním znění:

"Make the world your home. YFU advances intercultural understanding, mutual respect, and social responsibility
through educational exchanges for youth, families, and communities.
"

Poslání organizace YFU (Mission statement) vychází z mezinárodně přijatého dokumentu, který byl odsouhlasen na mezinárodní konferenci YFU v roce 2012 v Rockville, Maryland, USA.

Hodnoty YFU

Učení jako celoživotní proces

YFU se snaží probouzet vášeň pro celoživotní učení, jež představuje cestu k naplnění našeho poslání.
Podporujeme účastníky a absolventy programu v tom, aby využívali svých schopností a znalostí ve prospěch svůj i svého okolí.

Dobrovolnictví založené na angažovanosti a loajalitě

Dobrovolnictví, jež je jádrem YFU, je postaveno na zájmu jednotlivců a rodin, kteří věnují svou  energii, zkušenosti a empatii k zajištění blahobytu každého jedince v programu YFU.

Osobní přístup

V YFU si vážíme jedinečnosti každého účastníka a ke každému z nich přistupujeme s laskavostí, důstojností a úctou.
Naši dobrovolníci a zaměstnanci jsou tu pro vás – ať jde o přípravu, podporu, naslouchání, poradenství, řešení úkolů či vzájemné vztahy.
Oceňujeme velkou různorodost motivace našich účastníků

Důraz na rozmanitost

Vážíme si rozdílů mezi lidmi a národy, přírodních či kulturních, vrozených či získaných, osobních nebo formálních – a podle toho také jednáme, s cílem přispívat k většímu míru ve světě. Snažíme se budovat stále větší základnu účastníků, jež v sobě tuto rozmanitost zahrnuje.

Podpora kvality, transparentnosti a udržitelnosti

YFU nabízí studijní výměnné pobyty na základě nejvyšších standardů kvality a transparentnosti.
YFU ve všech svých politikách a postupech bere na zřetel:

  • blahobyt každého jedince, který je zapojen do činnosti YFU
  • ekonomickou stabilitu všech partnerů v rámci YFU
  • co možná nejvyšší šetrnost k životnímu prostředí
  • spolupráce v oblasti mezinárodní solidarity
  • národní organizace YFU spolupracují jako jednotná síť vzájemně propojených partnerů usilující o posílení celosvětové spolupráce, vzájemné podpory a důvěry.
  • YFU se jakožto rostoucí komunita neziskových vzdělávacích organizací neustále rozvíjí.

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950
info@yfu.cz
http://www.yfu.cz

Podstatou činnosti YFU je napomáhat pozitivní globální změně. Organizace byla založena v roce 1951, aby nabídla světu nový začátek při nápravě devastace způsobené 2. světovou válkou. Postupně se stala sítí působící ve více než padesáti zemích, která spojuje celý svět prostřednictvím kulturní výměny. Studenti zažívají obrovský osobní růst a současně platí, že pozitivní dojem, který udělají na hostitelské rodiny, přátele, školy, učitele a sousedy, může ovlivnit celé komunity. Veřejné mínění se totiž mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.