Hostitelský program

Hostitelská rodina může přijmout na DSC_2038roční pobyt studenta z cízí země a může očekávat, že se její soužití se studentem stane plnohodnotným mezikulturním zážitkem.

 

Přijměte zahraničního studenta k sobě domů! Přečtěte si o programech, do kterých se můžete zapojit jako hostitelská rodina.

Máme radost, že v České republice existuje řada rodin, které projevují zájem o přijetí zahraničních studentů. Česká republika je atraktivní destinací nejen pro studenty z Evropy (jezdí k nám např. studenti z Německa nebo Estonska), ale také ze vzdálené Asie, USA nebo Jižní Ameriky. Každý student s sebou přiveze i odlišný pohled na každodenní život a tím obohatí i ten váš.

 Proč být hostitelská rodina?

  • jako hostitelská rodina navážete prostřednictvím studenta intenzivní kontakt s odlišnou kulturou (mnohem více než na dovolené v dané zemi)
  • velmi brzy po příjezdu se "nová dcera nebo syn" zapojí do rodinného života a obohatí ho
  • jako hostitelská rodina se také dozvíte mnoho nového sami o sobě (spousta věcí, které nám připadají samozřejmé mohou být velmi překvapivé pro zahraniční studenty)
  • během pobytu studenta u vás v rodině se často vytvoří pevný a dlouholetý vztah
  • hostitelské rodiny zažijí krásný pocit toho, že mohly výraznou měrou přispět k vývoji studenta a obohatit tak jeho život

Co má student zajištěno?WP_20150628_019

 

  • Zdravotní a úrazové pojištění
  • Umístění na české střední škole
  • Kapesné (hradí si z něj např. kosmetiku, návštěvu kulturních akcí apod.)
  • Podporu ze strany YFU
  • Účast na seminářích pořádaných YFU

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950
info@yfu.cz
http://www.yfu.cz

Podstatou činnosti YFU je napomáhat pozitivní globální změně. Organizace byla založena v roce 1951, aby nabídla světu nový začátek při nápravě devastace způsobené 2. světovou válkou. Postupně se stala sítí působící ve více než padesáti zemích, která spojuje celý svět prostřednictvím kulturní výměny. Studenti zažívají obrovský osobní růst a současně platí, že pozitivní dojem, který udělají na hostitelské rodiny, přátele, školy, učitele a sousedy, může ovlivnit celé komunity. Veřejné mínění se totiž mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.