Historie YFU

history2Podstatou činnosti YFU je napomáhat pozitivní globální změně. Organizace byla založena v roce 1951, aby nabídla světu nový začátek při nápravě devastace způsobené 2. světovou válkou. Postupně se stala sítí působící ve více než padesáti zemích, která spojuje celý svět prostřednictvím výměnných programů pro studenty a hostitelské rodiny. Studenti zažívají obrovský osobní růst a současně platí, že pozitivní dojem, který udělají na hostitelské rodiny, přátele, školy, učitele a sousedy, může ovlivnit celé komunity. Veřejné mínění se totiž mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii. To, co začalo  jedním člověkem, může časem ovlivnit celé národy.

YFU byla založena proto, aby naplnila reálnou potřebu pomoci nemocnému světu. Naše poslání je stále stejně živé jako v minulosti. Naše programy kulturní výměny poskytují nejlepší korekci stereotypů pomocí konfrontace s realitou. Pomáháme lidem každého věku, aby se ve světě cítili jako doma, pomáháme jim pozitivně vnímat rozdíly i vzájemnou podobnost. Protože jsme nyní získali schopnost hluboce a bezprostředně ovlivňovat druhé, je nezbytné, abychom se snažili o lepší vzájemné poznání. YFU představuje první pozitivní krok na celoživotní cestě mezinárodních kontaktů a vztahů.

PROČ PRÁVĚ YFU?

Odkaz a filozofie naší zakladatelky jsou dnes stejně silné a aktuální, jako před více než šedesáti lety, na začátku naší úspěšné cestyrachel

 • Naše výjimečnost spočívá v našich lidech. Naši organizaci tvoří:
  • síť dobrovolníků - 12 000 lidí žije a působí v komunitách po celém světě, kde pro nás vytvářejí bezpečnou síť podpory
  • společenství více než 50 zemí, které spolu vzájemně spolupracují na principu důvěry a partnerství a současně dodržují stejné standardy kvality
  • zaměstnanci - z nichž mnozí původně začínali jako výměnní studenti, dobrovolníci nebo hostitelé a pro které je tato práce nejen zaměstnáním, ale i posláním
  • hostitelské rodiny - často se stanou součástí životní sítě výměnného studenta.
  • Přístupem naší organizace je otevřenost a spolupráce.

Workshopy Colored glasses

 • Jsme flexibilní, transparentní a inklusivní, systematicky pracujeme na tom, abychom účastníky umisťovali bez ohledu na jejich etnicitu, náboženství, sexuální orientaci nebo problémy v učení; chceme tuto zkušenost zpřístupnit co nejvíce lidem.

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950
info@yfu.cz
http://www.yfu.cz

Podstatou činnosti YFU je napomáhat pozitivní globální změně. Organizace byla založena v roce 1951, aby nabídla světu nový začátek při nápravě devastace způsobené 2. světovou válkou. Postupně se stala sítí působící ve více než padesáti zemích, která spojuje celý svět prostřednictvím kulturní výměny. Studenti zažívají obrovský osobní růst a současně platí, že pozitivní dojem, který udělají na hostitelské rodiny, přátele, školy, učitele a sousedy, může ovlivnit celé komunity. Veřejné mínění se totiž mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.